Om

Bevarlofoten.no er opprettet av Naturvernforbundet Lofoten Lokallag

Bevar Lofoten

har et overordnet mål om å hindre utbygging av storflyplass i Lofoten.

Bevarlofoten.no gir deg all informasjon om de viktige naturverdiene i Lofoten som må bevares og vi belyser alle de negative innvirkningene på naturmiljøet en storflyplass på Leknes vil føre til.

Vi har opprettet en underskriftskampanje mot den tiltenkte storflyplassen på Leknes.

Naturvernforbundet Lofoten Lokallag

Som lokallag jobber vi mye med saker som berører vårt naturmiljø lokalt.

Verden står overfor en global klimakrise. Ifølge FNs klimapanel vil verden varmes opp over fire grader dersom vi ikke endrer kurs. Samtidig varsler FNs naturpanel at vi er i en minst like alvorlig naturkrise: 1 million arter er i fare for å bli utryddet, og hovedårsakene er arealbruk, overutnyttelse av naturressurser og klimaendringer. Skal vi unngå en menneskelig og økologisk katastrofe, må begge disse utfordringene sees i sammenheng og løses sammen. I dagens samfunn har vi full forståelse for at klimakrisen og naturkrisen henger nøye sammen med overforbruk og større og større beslag av areal- som fortrenger naturmangfoldet.

142 medlemmer pr. januar 2021.

Styret i Lofoten Lokallag

Leder:
June Grønseth

Styremedlemmer:
Axel Sculler
Hans-Eirik Busch
Martin Eggen
Jim Wilson

Naturvernforbundet

ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon.

Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 38 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.